فقط آنلاین

پرتقال خونی (درجه یک)

محصول جدید

ممتاز و آبدار

جزییات بیشتر

مشخصات

وزن واحد این محصول کیلوگرم می باشد

اطلاعات بیشتر

- پرتقال تصفیه کننده خون و پاک کننده کلیه ها می باشد.

- پرتقال تقویت کننده مغز و سیستم اعصاب است.

- پرتقال باعث پیش گیری از آب مروارید می شود.

- پرتقال از سرطان لوزالمعده جلوگیری می کند.

- پرتقال باعث تقویت معده می شود.

- پوست سفید پرتقال و ورقه های نازک بین قسمت های داخل پرتقال بهترین دارو برای کاهش کلسترول خون است .

- کسانی که می خواهند ناخنهای سالم، موهای زیبا، دندانهای براق و استخوانهای محکم داشته باشند خوردن
  پرتقال را فراموش نکنند.